zřeknutí se odpovědnosti

 

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační účely. Tyto informace jsou poskytovány společností Do it Tasty s.r.o., a přestože se snažíme tyto informace aktualizovat, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání se na tyto informace je tedy striktně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoli ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z použití těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi. .

Prostřednictvím této webové stránky můžete navázat spojení s jinými webovými stránkami, které nejsou pod kontrolou Do it Tasty s.r.o.. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli vazeb neznamená nutně doporučení nebo podporu názorů vyjádřených v nich.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom udrželi webovou stránku v chodu a hladce. Do it Tasty s.r.o. však nenese žádnou odpovědnost za webové stránky, které jsou dočasně nedostupné kvůli technickým problémům mimo naši kontrolu.